vihree palkki
              Alaviirteen Yhteisalueet, Alaviirteen yhteinen vesialue
                               Perustietoa   Toiminta & Palvelut   Kuvia ja Karttoja   Yhteystiedot   Etusivulle

Perustietoa

Alaviirteen Yhteisalueet eli Alaviirteen uusjakokunnan yhteisalueet on perustettu hoitamaan uusjaossa kylän yhteisiksi jätettyjä maa ja vesialueita.
Koska osakaskunnan yhteinen alue muodostui useista eri kiinteistönumeroista jokaiselle olisi pitänyt perustaa v.2016 oma erillinen osakaskunta ja erillien hallinto.
8 erillistä yhteisen alueenhallintoa samalla kylällä olis ollut kallista, hankalaa ja turhaa.
Kiiteistöjä yhdistämällä v.2016 päästiin kahteen osakaskuntaan, toiseenkuuluu kaikki yhteinen vesialue ja toiseen kaikki maa-alue.
Nämäkin osakaskunnat ovat lähes identtiset; samat tilat samat ihmiset omistajina.
Pyrkimyksenä on hoitaa Alaviirteen yhteiset alueet edelleen yhtenä kokonaisuutena.
Kokoukset samalla kerralla, hoitotoimikunta sama, tilitoimisto,pankki ym sama molemmilla osakaskunnilla.

Ylintä päätösvaltaa jakokunnassa käyttää osakaskunnan yleinenkokous.

Yleinenkokous pidetään sääntömääräisesti joka vuosi keväällä.

Kokous päättää toimintalinjoista, kannettavista maksuista ja perittävistä vuokrista.

Käytännön toimintaa varten yleinenkokous valitsee osakaskunnalle hoitotoimikunnan (5 jäsentä)

Hoitotoimikunta edustaa osakaskuntia järjestäytyneinä osakaskuntina.

VISIO JA MISSIO

TAVOITE: ALAVIIRTEEN YHTEISALUEIDEN TAVOITTEENA ON OLLA SUOMEN PARAS AKTIIVISESTI TOIMIVA JAKOKUNTA
STRATEGIA: Aloitteellisuus, innovaatiot, kehitystyö

TOIMINTA
Alaviirteen Yhteisalueet toimii aloitteellisesti, käynnistää ja vie eteenpäin kylää kehittäviä hankkeita. Rakentaa, kunnostaa ja siivoaa.

Toiminta on pitkäjänteistä, kasvuhakuista ja uutta luovaa, pelkkä säilyttäminen ei riitä. Hankkeissa hyödynnetään yhteiskunnan antamia tukia, toimitaan monipuolisesti yhteistyössä eritahojen kanssa.

Alaviirteen Yhteisalueet toimii moottorina ja uutta liikkeelle panevana voimana kylän hankkeissa. Yhteensovittaa, kannustaa ja luo puitteita osakkaiden innovatiiviselle ideoille kylän kehittämiseksi. Puolustaa osakkaiden oikeuksia ja huolehtii luonnonsuojelusta.

Osakkaat hyötyvät Alaviirteen Yhteisalueiden toiminnasta saamalla alennuksia ja palveluita, rahana omaisuutta ei jaeta.


                            Perustietoa      Toiminta & Palvelut      Kuvia ja Karttoja      Yhteystiedot      Etusivulle