{ylapalkki}
{sininen sivupalkki} REKISTERISELOSTE

Alaviirteen Yhteisalueet

Alaviirteen Yhteisalueiden osakkaista pitää lakisääteistä rekisteriä maanmittaustoimisto.
Alaviirteen Yhteisalueet pitää osakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi
sekä vuokralaisten rekisteriä vuokran kantamisen vuoksi.

Perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista,päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään em. perustiedoista. Näitä tietoja luovutetaan vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille.

Palkanlaskennan tietojärjestelmässä säilytetään työntekijöiden palkka- ja verotiedot.
Näitä tietoja luovutetaan vain kullekin henkilölle ja Verohallinnolle.
Laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskuille merkittävät tiedot.
Näitä tietoja luovutetaan vain kullekin laskun saajalle.

Veroilmoitukset sisältävät verohallinnon vaatimat henkilötiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain verohallinnolle.
Lisäksi toiminnantarkastajilla on pääsy kaikkiin säilytettäviin henkilötietoihin.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilörekisterit sijaitsevat tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevillä henkilöillä.


Alaviirteen Yhteisalueet
Tervakarintie 79
68240 Alaviirre


                            Perustietoa   Toiminta & Palvelut   Kuvia ja Karttoja   Yhteystiedot   Etusivulle